Desinsectació. Control de plagues de mosques

El cicle de vida de les mosques domèstiques pot abastar des d'una setmana fins a dos mesos, i es pot controlar mitjançant les millors pràctiques d'higiene, l'exclusió física i amb mesures menys tòxiques, químiques i no químiques.

Mesures per al control de plagues de mosques

  • Limitar les fonts d'aliments significa limitar la cria, així que no permeti que materials com els fems o escombraries s'acumulin. Mantingui els pots d'escombraries nets i ben tancats.
  • Comprovar que les pantalles de portes i finestres estan ben ajustades i no tenen forats o estrips.
  • Ajustar les frontisses i apliqui rivets per assegurar-se que no hi ha obertures a la part superior o inferior de les portes exteriors.
  • Segellar totes les obertures dels serveis públics en la construcció de punts d'entrada amb massilla, tapajuntes o metall.
  • Portes de ventilació amb pantalla d'alumini fi o de malla de niló.

Tractaments desinsectació i control de plagues de mosques

L’empresa IRCO Control de Plagues utilitza dues tècniques per controlar les plagues de mosques:

  1. Trampes de llum ultraviolada i l'electrocució, trampes enganxoses.
  2. L’aplicació de biocides .