Tèrmits. Tractaments per al control de plagues de tèrmits

Què són els tèrmits?

Els tèrmits són insectes isòpters que viuen en colònies i conviuen en la societat. Els tèrmits solen viure sota terra i la majoria consumeixen fusta abans de descompondre’s. Els tèrmits s’assemblen molt a les formigues en la seva aparença, forma de vida i organització social, però no estan estretament relacionats.

Hi ha prop de 2750 espècies de l’ordre Isòptera, la majoria tropicals i socials. Solen ser de cos tou i sense ales. Les colònies de tèrmits consisteixen en un rei i una reina fèrtil, considerats com els reproductors; els treballadors (els més nombrosos) i els soldats. Els reis solen tenir una polzada de llarg (sobre uns 2,1cm.), però una reina pot créixer fins a 4 polzades (11 cm.) i solen sobreviure uns 60-70 anys. Els treballadors i soldats són estèrils i cecs i viuen entre de dos a cinc anys.

Els tèrmits conviuen en un niu segellat i humit en la fusta o en el seu interior. Els tèrmits poden ser molt destructius per a edificis i estructures de fusta, i altres materials que tinguin cel·lulosa (aïllaments, paper, etc.). Aquests tipus de tèrmit és la plaga que combat IRCO Control de Plagues.

Tractament i control de plagues de tèrmits

L'empresa IRCO Control de Plagues determina 3 fases per al control de plagues de tèrmits:

 1. Interceptació i localització de la plaga de tèrmits

  L’empresa IRCO Control de Plagues per combatre la plaga de tèrmits, primer determina on es situaran els porta-esquers. Els porta-esquers contenen fusta no tractada per cap component químic i són controlats de manera més freqüent en els primers mesos desprès de la instal·lació, per comprovar el nivell del consum realitzat.

 2. Eliminació dels tèrmits

  IRCO Control de Plagues comença la segona fase de control de plagues de tèrmits quan intercepta les primeres colònies als esquers del terra o als esquers dels interiors.

  IRCO Control de Plagues introdueix l’insecticida en aquests esquers instal·lats per procedir a la eliminació.

  La fase d’eliminació té una durada aproximadament un any, amb les visites corresponents segons el nivell i volum de la plaga.

 3. Seguiment després de l'eliminació

  IRCO Control de Plagues dóna cinc anys de vigilància a partit de la instal·lació dels esquers.

  La vigilància consisteix en visitar el lloc tractat de tres a quatre cops a l’any, per comprovar que la plaga de tèrmits ha estat eliminada completament.