Desinsectació. Tractaments per al control de plagues d'insectes

Desinsectació, què és?

Es defineix desinsectació com l'acció d'eliminar insectes per mitjans químics, mecànics o amb l'aplicació de mesures de sanejament bàsic.

Per obtenir millor control de plagues de paneroles, mosques, formigues, escarabats, etc., IRCO Control de Plagues disposa de biocides específics que no tenen terminis de seguretat i insecticides amb terminis de seguretat de 12 hores.

Classificació d'insectes que IRCO Control de Plagues combat: