Desinfeccions, control de plagues bacteris, fongs, legionel·la, virus

Desinfecció, què és?

Desinfecció és el procediment pel qual s'adopten mesures sanitàries per controlar i eliminar tot tipus de plaga, agent infecciós i patogen present en la pell dels éssers humans, dels animals i dels vegetals, a partir de l'exposició directa a agents físics o químics.

Irco ja treballa amb els millors Biocides per fer controls de xoc de les diferents plagues.

Tractaments de desinfecció i control de plagues per als diferents microorganismes.

L'empresa IRCO Control de Plagues, realitza tractaments de desinfecció per als següents microorganismes:

  • Bacteris. Els bacteris són microorganismes vegetals esquizomicet distribuïts en l'aire, aigua, terra i en els cossos dels éssers.
  • Fongs. Els fongs són organisme pluricel·lulars heteròtrofs que vien fixos al terra o en la superfície en la qual creix, generalment en llocs molt humits.
  • Virus. Metzina que conté l’agent excitant d’una malaltia infeccio.
  • Legionel·la. La legionel•la és un bacteri amb forma de bacil que és capaç de sobreviure en un ampli rang de condicions fisicoquímiques multiplicant entre 20 º C i 45 º C.

IRCO Control de Plagues analitza el diferents punts a tractar una desinfecció:

  • Analitza el lloc on realitzar el control de la plaga
  • Identifica la zona afectada
  • Evalua la magnitud de la plaga
  • Avalua les mesures preventives - correctives a realitzar en la instal·lació
  • Aplica el tractament per al control de la plaga
  • Realitza seguiment del control