Àrees d'actuació. Control de plagues en l´alimentació

IRCO Control de Plagues ja té amb compte que moltes empreses del sector alimentari, com poden ser panaderies, carniseries, supermercats i altres empreses del sector, estan totalment exposades a les plagues de diferents insectes i rosegadors a causa de l’alta quantitat d’aliments i la facilitat que tenen per a obtenir-los.

Terminis de seguretat

L’empresa IRCO treballa amb productes on no cal sortir del lloc del tractament i amb productes amb un termini de 12 hores com a màxim.

Garantia d’un any

L’empresa IRCO Control de Plagues dóna un any de garantía, amb la seguretat de visitar la zona afectada després del tractament tantes vegades com sigui necessari.
Els operaris de l’empresa IRCO amb menys de 24 hores es presenten a la zona afectada per resoldre el problema.

Productes d'alta eficàcia

IRCO Control de Plagues garantitza que cada aplicació es realitzi a amb la màxima qualitat i garantia. S'estudia contínuament els millors productes del mercat per usar-los posteriorment en les seves aplicacions.

Característiques importants

  • No fa falta abandonar la zona afectada i podran seguir treballant dins la zona afectada ja que els productes no tenen termini de seguretat.
  • Pressupost totalment gratuït.
  • Contacte directe amb el client per aconsellar-lo i combatre la plaga.
  • Neutralització de la via d´entrada de la plaga.